Fødsel og dåb

Fødsel

Når et barn fødes får sognepræsten automatisk besked om fødslen fra jordemoderen, hvis en sådan har medvirket ved fødslen. Sognepræsten indberetter fødslen til Folkeregisteret.

Er forældrene på fødselstidspunktet ikke er gift, og de ønsker at være fælles om omsorgen og ansvaret for barnet, kan en anmeldelse om fælles forældremyndighed foretages via www.borger.dk vha. Nem ID. Bemærk at denne anmeldelse skal foretages senest 14 dage efter fødslen.

Kan den digitale løsning ikke anvendes udfyldes i stedet blanketten: "Omsorgs- og ansvarserklæring", som giver fælles forældremyndighed. Læs evt. mere på www.personregistrering.dk

Navngivning

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning sker enten ved dåb, hvor barnet optages som medlem af Den danske Folkekirke, eller ved digital anmeldelse af barnets navn på www.borger.dk.

På familiestyrelsens hjemmeside kan man finde lister over godkendte fornavne og frie efternavne. SE NAVNELISTER.

Dåb

Dato for dåben aftales med sognepræsten. Inden dåben kommer præsten på besøg, og der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben.

Der skal bruges navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderne skal være nået konfirmationsalderen og være døbt med en kristen dåb.

Dåbslys

I Gjøl kirke er der tradition for ved selve dåben at tænde et dåbslys, som barnet får med hjem. Det er et symbol på det lys, der blev tændt julenat, da Jesus blev født. For Jesus siger om sig selv: "Jeg er verdens lys, den som følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys". Ved dåben træder Jesus Kristus ind i vort liv. Han vil være lys for os, og ønsker også, at vi skal bruge det lys til at skinne for andre. 
Lyset er desuden tænkt til at kunne bruges fremover fx ved at tænde lyset hvert år på dåbsdagen, snakke om dåben, se nogle billeder fra dagen og sige Gud tak for, at han tændte et lys, som aldrig kan slukkes.

Se dåbsritual - Link

Se forslag til salmer - Link

Om fotografering i kirken - Link