Begravelse & bisættelse

Dødsfald

Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde boede senest 2 dage efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Dødsanmeldelsen foretages normalt af bedemanden, men der er også mulighed for, at pårørende selv anmelder dødsfaldet via www.borger.dk.

Begravelse & bisættelse

Tid for begravelse eller bisættelse aftales med sognepræsten. Inden begravelsen/bisættelsen mødes præsten med familien til en samtale om selve begravelsen, salmer m.m. 
Præsten står også til rådighed med sjælesorg.

Hvor kan man hente hjælp og råd?

  • Bedemanden sørger for kiste og evt. blomster til kisten, kørsel, udfyldning af papirer etc.
  • Graveren oplyser nærmere om priser, vedligeholdelse, gravstedsbreve etc.
  • Skifteretten afgør arvespørgsmål.
  • Socialforvaltningen giver råd og vejledning om sociale og økonomiske forhold efter dødsfaldet.
    De efterladte skal kontakte egen bopælskommune.
  • Fagforening/arbejdsløshedskasse giver oplysning om mulig begravelseshjælp, løntilgodehavender, feriepenge m.v.

Se ritual - Link

Se forslag til salmer - Link