Menighedsrådet ved Gjøl Kirke

Jørn Rytter
Grebjerg 25, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277110
Mobil 40567110
jrytter@nordfiber.dk

Menighedsrådsformand
Formand f. Præstegårdsudvalg

Niels Eske Nyhus
Marken 10, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277670
Mobil 40827373
nen@nyhusconsult.dk

Næstformand
Kontaktperson
Sekretær
Formand f. Valgudvalg
Formand f. Grønt udvalg

Lone Risdahl Krogsgaard (sygemeldt)
Kirkebakken 7, Gjøl
9440 Aabybro

Sognepræst

Jonna Uttrup
Limfjordsgade 82B, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277443
Mobil 23667270
mogens.uttrup@privat.dk

Kirkeværge

Helge Jensen
Marken 65, Gjøl
9440  Aabybro

Mobil 40526470
estherhelge@hotmail.com

Kasserer 

Ellen Houlbjerg
Taffelanden 7, Gjøl 
9440 Aabybro

Tlf. 98136047
Mobil 25647125
houlbjerg@icloud.com

Medlem
Formand f. Aktivitetsudvalg

Lone Kjellerup
Limfjordsgade 157, Gjøl 
9440 Aabybro

Mobil 22442642
lonekjellerup157@gmail.com

Medlem
Formand f. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Pia Bejlegaard
Rønnebærvej 1, Gjøl 
9440 Aabybro

Tlf. 98277374
Mobil 20237450
pia@gjoelkirke.dk

Medarbejderrepræsentant

Rikke Kjær Christensen
Langesbjergvej 68, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277247
Mobil 51360958
gjoeltrold@hotmail.com

Suppleant

Kay Werner
Mølstubvej 10, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277197
Mobil 21818350
kaywerner@webspeed.dk

Suppleant

Møder

  • Gjøl Menighedsråd holder møde i Gjøl Sognegård kl. 19 den tredje tirsdag i hver måned (juli og december måned undtaget).
  • Alle møder er offentlige (en del af mødet kan dog være lukket), og alle er velkomne til at overvære møderne og følge med i menigheds-rådets arbejde.

Nyheder/info

  • Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde og andre relevante nyheder i Gjøl Kirkeblad, der udkommer 4 gange om året.
  • Referater fra rådsmøderne kan ses i kirkens våbenhus samt her på kirkens hjemmeside.
  • Alle er velkomne til at kontakte menighedsrådet - en liste over medlemmer kan ses her