Menighedsrådet ved Gjøl Kirke

Jørn Rytter
Grebjerg 25, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277110
Mobil 40567110
jrytter@nordfiber.dk

Menighedsrådsformand
Formand f. Præstegårdsudvalg

Niels Eske Nyhus
Marken 10, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277670
Mobil 40827373
nen@nyhusconsult.dk

Næstformand
Kontaktperson
Sekretær
Formand f. Valgudvalg
Formand f. Grønt udvalg

Lone Risdahl Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277050
Mobil 51514648
lrk@km.dk

Sognepræst

Jonna Uttrup
Limfjordsgade 82B, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277443
Mobil 23667270
mogens.uttrup@privat.dk

Kirkeværge

Helge Jensen
Marken 65, Gjøl
9440  Aabybro

Mobil 40526470
estherhelge@hotmail.com

Kasserer 

Ellen Houlbjerg
Taffelanden 7, Gjøl 
9440 Aabybro

Tlf. 98136047
Mobil 25647125
houlbjerg@icloud.com

Medlem
Formand f. Aktivitetsudvalg

Lone Kjellerup
Limfjordsgade 157, Gjøl 
9440 Aabybro

Mobil 22442642
lonekjellerup157@gmail.com

Medlem
Formand f. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Pia Bejlegaard
Rønnebærvej 1, Gjøl 
9440 Aabybro

Tlf. 98277374
Mobil 20237450
pia@gjoelkirke.dk

Medarbejderrepræsentant

Rikke Kjær Christensen
Langesbjergvej 68, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277247
Mobil 51360958
gjoeltrold@hotmail.com

Suppleant

Kay Werner
Mølstubvej 10, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277197
Mobil 21818350
kaywerner@webspeed.dk

Suppleant

Møder

  • Gjøl Menighedsråd holder møde i Gjøl Sognegård kl. 19 den tredje tirsdag i hver måned (juli og december måned undtaget).
  • Alle møder er offentlige (en del af mødet kan dog være lukket), og alle er velkomne til at overvære møderne og følge med i menigheds-rådets arbejde.

Nyheder/info

  • Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde og andre relevante nyheder i Gjøl Kirkeblad, der udkommer 4 gange om året.
  • Referater fra rådsmøderne kan ses i kirkens våbenhus samt her på kirkens hjemmeside.
  • Alle er velkomne til at kontakte menighedsrådet - en liste over medlemmer kan ses her