Du er her: 

Personale

Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Gjøl Kirkegårdskontor
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277290
Mobil 20237450

Kim Arne Pedersen
Sognepræst

Tlf. 2380 7054
kimarne@outlook.dk

Træffes efter aftale

Fri mandag

Morten Andersen Krogh
Præstesekretær

Nørredigevej 123, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 96964699
mokm@km.dk

Træffes tirsdag og fredag
kl. 9.00-13.00

Sofie Gjørup Winkel
Sognepræst

Tlf. 9826 8038
sgw@km.dk

 

 

 

Carsten G. Thomsen
Organist

Isbakkevej 7A, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 22486069
cgt@paradis.dk


Lissi Westergaard
Kirkesanger

Tlf. 2097 7414

Elena Jensen
Korleder

Tlf.: 4197 9497
ekpj1113@gmail.com

 

 


Lisbeth Nymark Sørensen
Babysalmesang

Nina Kjærsgaard
Kirke- og kulturmedarbejder
Mini-konfirmandunderviser

Tlf. 30284699
nina@bierstedkirke.dk

Pia Bejlegaard
Graver

Rønnebærvej 1, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277374
Mobil 20237450
pia@gjoelkirke.dk

Træffes bedst på mobil 20237450
Fri mandag


Gitte Møller Pedersen
Gravermedhjælper

Tlf. 40815166