Gjøl Sognegård

Om sognegården

Indtil 1998 havde Gjøl Sogn ikke en egentlig Sognegård. Konfirmandundervisning, menighedsrådsmøder og andre arrangementer var henvist til konfirmandstuen i præstegården, og pladsen var efterhånden trang. Indre Mission havde siden 1968 haft et menighedshus overfor kirken, og 1998 købte sognet dette hus med den klausul, at Indre Mission fortsat skulle kunne bruge bygningen til deres møder og aktiviteter.

Ved overtagelsen blev en større ombygning sat i gang, så huset i dag fremtræder som en moderne sognegård med mødesal, konfirmandstue, kontor og moderne køkkenfaciliteter.

Sognegården er i dag rammen om et meget aktivt sogneliv. Ud over undervisning af minikonfirmander og konfirmander, sogneaftener, møder og andre aktiviteter i menighedsrådets regi, bliver sognegården også brugt af fx spejderne, sognets dagplejemødre og kirkens kor.

Lån af sognegården

Det er muligt at låne sognegården til mindesammenkomster efter begravelser og receptioner/kaffebord efter vielser og andre kirkelige handlinger. Arrangementer skal afvikles på sømmelig måde under hensyn til husets formål. Der må ikke uden menighedsrådets særlige tilladelse nydes alkohol ved disse arrangementer.

Der betales kr. 409,20 inkl. moms pr. medhjælpertime til evt. indkøb, borddækning, servering, oprydning, rengøring, vask af duge. Beløbet afregnes gennem kirkens regnskabsfører.

Lån af sognegården aftales med servicemedarbejderen.

Læs sognegårdens regulativ HER

Hjertestarter på sognegården

Hjertestarteren hænger udvendigt på nordsiden af sognegårdens vindfang, og medarbejdere samt menighedsråds-medlemmer har gennemført førstehjælpskursus samt undervisning i betjening af hjertestarteren.

Det er naturligt at hjertestarteren hænger på sognegården. Her er den hurtig at komme til og nem at se, når man kører op mod Gjøl kirke og sognegård. Desuden er mange af vores besøgende ældre.

Derudover kan hjertestarteren også bruges "fra gaden". Hvis der sker et hjertestop i byen, vil det være oplagt at bruge hjertestarteren, der hænger på sognegården, for eftersom den hænger udvendigt på sognegårdens vindfang, er det ikke kun indenfor en bestemt åbningstid, at man kan benytte den.

"Så der var ingen tvivl om, hvorvidt vi skulle anskaffe en hjertestarer eller ej, da dette blev bragt op på et menighedsrådsmøde."

Kontakt

Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440  Aabybro
Tlf. 20237450