Sognepræst til Biersted-Gjøl Pastorat

Stillingen som sognepræst i Biersted-Gjøl Pastorat i Jammerbugt provsti i Aalborg Stift er ledig udgangen af august måned 2020.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i Gjøl sogn.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademi-kerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, fol-keskolen og folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Kirkebakken 7, Gjøl, 9440 Aabybro.Stillingsbeskrivelse

Er du vores nye sognepræst på Gjøl og i Biersted?

Vi søger en præst der:

  • Har lyst til at være præst for ALLE i sognet – børn, voksne, unge og ældre
  • Vil samarbejde aktivt og konstruktivt med menighedsråd, frivillige og være en del af et godt kollegafællesskab
  • Vil engagere sig i den brede vifte af aktiviteter i kirken, sognegården og lokalsamfundet.
  • Vil forkynde det kristne budskab på en nærværende måde og som kan tilpasse forkyndelsen alt efter alders-grupper
  • Gerne indgår i et aktivt lokalsamfund med mange ildsjæle, og som kan se fordelen ved at bo midt i sognet i præstegården på Gjøl
  • Er rummelig i sit kirkesyn og kan acceptere menneskers forskellighed, status og personlige orienteringer
  • Har en personlighed som er tillidsfuld, humoristisk og nysgerrig

Gjøl er et aktivt lokalsamfund i meget smukke naturomgivelser ved kanten af Limfjorden og tæt til skov. Sognegård, kirke og præstegård ligger ved siden af hinanden, så der er mulighed for tæt samarbejde med det øvrige personale. Gjøl kirke er en stor middelalderkirke også med fjordudsigt.

Gjølboerne betegner selv Gjøl som Limfjordens perle – en tidligere ø – og ø-kulturen er lige under overfladen. Gjøl er en landsby med små 1200 beboere, ligger ud til Limfjorden tæt på Aabybro og Aalborg, tæt på naturreservatet ”Ulvedybet”, Vesterhavet 25 km væk, lufthavn 20 km og Aalborgs kulturliv 25 km væk.

Gjøl er en levende landsby og blev fx udnævnt til Årets Landsby i 2007 med baggrund i byens og ildsjælenes mange aktiviteter, foreningsliv, sammenhold og folkelig kultur. Det siges, at skal man beskrive gjølboerne, så er de først og fremmest ildsjæle helt ind i hjertet.

Biersted er ligeledes et aktivt lokalsamfund, på kanten af Store Vildmose. Biersted sogn, hvor også Nørhalne hører til, har godt 3600 beboere. Biersted kirke er en mindre middelalderkirke. Der er nye faciliteter med konfirmandloka-ler og kontorer, og der er mulighed for tæt samarbejde med bl.a. kordegn og kirke-kulturmedarbejder. 

Gjøl og Biersted sogne er netop blevet lagt sammen til ét pastorat. Dette giver mulighed for tæt samarbejde med præstekollegaen. Der vil blive udarbejdet en samarbejdsaftale, hvori det er muligt at tage hensyn til særlige interes-ser samt kompetencer.

Både på Gjøl og i Biersted ser vi det som en stor kvalitet at ”vi løfter i flok”, og ingen er for fine til at give en hånd med i det praktiske for at få arrangementer afviklet.

Hvis du kan se dig selv som landpræst med kollegaer og har lyst til at bo i et levende og naturskønt sogn, så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Stillingen er til besættelse 01.09.2020

 

Kontaktoplysninger:
Formand for Gjøl menighedsråd, Jørn Rytter: 98277110, mobil 40567110 jrytter@nordfiber.dk 

Formand for Biersted menighedsråd, Birgitte Skov Sanden: 40742007, birgitte@sanden.dk 

Præst Sofie Gjørup Winkel – 98268038 – email: sgw@km.dk

Kordegn for Gjøl og Biersted Morten Andersen Krogh: 96964699, mokm@km.dk

 

Præstebolig:
Præstegården er beliggende tæt på kirken med udsigt over Limfjorden og med en dejlig stor have. Præstegården er på 365 m2 fordelt på 2 plan. Der er garage på 55 m2 samt kælder/værksted på 58 m2. Der er 1 toilet samt 2 badevæ-relser fordelt på begge plan. Desuden er der præstekontor med egen indgang og toilet i tilknytning til præsteboligen.

Præstegården er oprindeligt opført i 1898 og gennemrenoveret i 2018, så den fremstår helt moderne.

Gjøl Kirke:
Gjøl Kirke er et af landsbyens klenodier og én af Europas meget få ”paradiskirker” – en perle i romansk stenkunst. Kirken er bygget i 1100-talet og ligger placeret med panoramaudsigt over fjorden. Indgangsportal, korbue og døbe-font er ligeledes udført i romansk stenkunst af kirkens bygmester, Mester Gøti.

Altertavlen er fornemt guldbelagt træskærerarbejde, der menes skåret af Hans Bryggemann – kendt for altertavlen til Slesvig Domkirke.

Kalkmalerierne i koret med bl.a. afbildning af ”Jesse Rod” er fra den sidste halvdel af 1400-tallet.

Gjøl sogn:
Der er en god Dagli´Brugs, en velfungerende dagpasning med dagplejere, vuggestue, børnehave, SFO og skole fra 0. til og med 6. klasse. Efter 6 klasse kommer eleverne til Biersted skole, dvs. at de har konfirmationsforberedelse med eleverne fra Biersted og Nørhalne. Der er busforbindelser til overbygningsskole, gymnasier og andre uddannelsesste-der.

Gjøl har en dejlig havn med plads til fritidssejlere, fritidsfiskere, roere, surfere, vinterbadere, reje- og krabbefangere m.m. og der er året rundt megen aktivitet på havnen. Vi fik i 2018 titlen som Nordjyllands mest levende mødested.

På havnen ligger den gamle ”Gjøl Kro” der er fra 1851. Hans Kirks roman ”Fiskerne” der udkom i 1928 er til dels skrevet på kroen, idet Hans Kirk boede der i en periode, og flere af romanens figurer har efterkommere på Gjøl.

Gjøl er et lokalsamfund med et rigt foreningsliv – vi har en aktiv sportsklub GGB der bl.a. har fodbold, håndbold, gymnastik og badminton på programmet. Vi har sportshal med motionscenter. Vi har roklub, sejlklub og surfklub og et aktivt forsamlingshus.

Vi har en aktiv kunstforening med base i Natur-og kulturcafeen på havnen, og ikke mindst har vi en aktiv gruppe ”Gjøl - en by med liv”, som i samarbejde med kommunen søger at sikre fortsat udvikling.

Der er et Troldemuseum baseret på Gjøl-troldens opfinder, Thomas Dam, som blev født og voksede op på Gjøl.

Spejderne har en stor og aktiv gruppe med ca. 60 KFUM spejdere og der er tradition for et nært samarbejde mellem kirke og spejdere, skolen, børnehaven og de lokale foreninger. For eksempel afholder Kirken hvert år teltgudstjeneste i forbindelse med den lokale byfest med sportsaktiviteter.

For yderligere informationer om vore kirker henviser vi til vores facebook sider samt kirkernes hjemmesider. Her vil også relevante visionsplaner ligge tilgængelige. 

 

 

Kort præsentationsvideo af Gjøl kirke og omegn


Gjøl - en by med liv!


SÅDAN SØGER DU STILLINGEN

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til:
Biskoppen over Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK

og skal være biskoppen i hænde senest 8.juni kl. 15.00.

Ansøgningen kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk