Du er her: 

Gjøl Kirke er grøn kirke

Gjøl Kirke er kommet på »Danmarkskortet over grønne kirker og kirkelige organisationer«, og har tilsluttet sig netværket af grønne kirker i Danmark.

En økumenisk arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd, bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark, står bag projektet: »Grøn Kirke«.

Der er tre gode grunde til at menighedsrådet og personalegruppen i fællesskab har besluttet at engagere sig i projektet og i arbejdet med grøn omstilling i hverdagen: Respekt for Guds skaberværk, global retfærdighed og penge at spare.

Alle områder af kirkens funktioner søges inddraget i arbejdet: gudstjenesteliv, undervisning, diakoni, indkøb, bygninger, jord, energianvendelse, transport, affald osv. At være grøn kirke er en proces, der løbende skal overvejes og medtænkes i menighedsrådets og de ansattes arbejde.
En tjekliste på 48 punkter er arbejdsgrundlaget, og det kan konstateres, at vi allerede nu opfylder eller efterlever en række af tjeklistens punkter.

Menighedsrådet har nedsat et grønt udvalg bestående af Pia Bejlegaard, Dorthe L. Sørensen, Lone Krogsgaard og Niels Eske Nyhus. Vi håber meget, at en eller flere af sognets beboere og kirkens brugere med faglig ekspertise, eller som brænder for denne sag, vil tilslutte sig udvalget, og være med i arbejdet for en vigtig sag.

Vi hører gerne fra dig.