Spirekor

2. - 3. klasse

Spirekoret er for børn i 2.- 3. klasse. Vi har det sjovt, synger friske sange, og nogle gange laver vi fagter til. Spirekoret deltager i Gud og Pasta fire gange om året og i kirkens familiegudstjenester, f.eks. i forbindelse med fastelavn. Spirekoret deltager også en gang årligt i et korstævne, som regel i februar/marts. Vores sæson varer fra august til april.

Vi øver på Gjøl Skole, og hvis du er elev på skolen, får du seddel med hjem omkring øvetider, og hvordan du kommer med i koret. Hvis du ikke går på Gjøl Skole, men gerne vil være med i koret, så kan du kontakte korleder Tove Bitsch Antonsen. 

Børne- og ungdomskor

4. - 6. klasse

Gjøl Kirkes Børne– og Ungdomskor er for børn og unge i 4. - 6. klasse. Korsangerne forventes at kunne en lille smule, og man får løn, når man synger ved en gudstjeneste. I øjeblikket er lønnen på 100 kr. pr. gudstjeneste. Det forventes til gengæld at man deltager aktivt i korprøverne, hvor vi øver os, så vi er klar til gudstjenesterne. Koret medvirker ved 8-10 arrangementer om året. Børne– og ungdomskoret deltager en gang årligt i et korstævne, som regel i november.

Vi øver i Gjøl Sognegård, og hvis du er elev på skolen, får du seddel med hjem omkring øvetider, og hvordan du kommer med i koret. Hvis du ikke går på Gjøl Skole, men gerne vil være med i koret, kan du kontakte korleder Tove Bitsch Antonsen.

Hvad laver vi:

  • Vi opøver et grundlæggende kendskab til rytme- og nodelære.
  • Vi synger et meget blandet repertoire: nyt, gammelt, gospel og rytmisk musik.
  • Vi opbygger et kendskab til de salmer og ritualer, der forekommer i gudstjenesten.
  • Vi medvirke ved gudstjenesten ca. 10 gange om året samt ved særlige højtider og begivenheder.
  • Vi planlægger at deltage i korstævner.
  • Vi lægger stor vægt på det sociale samvær, og der er selvfølgelig tid til en masse sjov og hygge.