Babysalmesang

for babyer (ca. 3-12 måneder) og deres forældre

I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn. Musik og sang stimulerer barnets udvikling.
Hensigten er at give børnene mulighed for, så tidligt som muligt, at stifte bekendtskab med den danske salmeskat. Det siges, at det barnet hører de første måneder af livet, glemmer det aldrig. Det betyder, at de salmer, det hører det første leveår, vil ligge gemt i erindringen resten af livet.

Hvad skal vi lave:

  • Vi skal lære gamle såvel som nye salmer.
  • Vi skal lave babyrytmik og motorik.
  • Der vil være noget for både øre, øje og krop.
  • Der afsluttes i sognegården med kaffe/te og hygge.

Tidspunkt:

Vi starter et nyt hold tirsdag den 5. februar kl. 10.30. Forløbet vil strække sig over 10 tirsdage.
Det er gratis at være med, og det er ikke nødvendigt, at man selv er god til at synge for at deltage. Det er vigtigt at medbringe noget varmt, barnet kan ligge på.
Hver deltager får desuden af menighedsrådet ”Min første salmebog” med udvalgte salmer, sange og kanons og flotte illustrationer af Bjørn Nørgaard.

Tilmelding og spørgsmål:

Lone Krogsgaard
Tlf. 98277050