Om børn i kirken

Børn er altid velkomne i Gjøl Kirke.

Menighedsrådet vil gerne bidrage til, at det kan være en positiv oplevelse for børnene at være med til gudstjeneste, vi ved jo, at den kan føles lang for de mindste - især under prædiken

Under gudstjenesten kan de børn, der har lyst, gå ud i tårnrummet sammen med en voksen. Her har vi et lille legerum med papir, farver, legetøj og bøger. Der er en højtaler i rummet, så det stadig er muligt at følge med i gudstjenesten.

I våbenhuset hænger der desuden rygsække - lyserøde og lyseblå - med børnebøger, legetøj og tegne/malemapper til aldersgruppen 0-8 år, som børnene kan tage med ind i kirken.

Forældre bedes holde øje med deres børn under gudstjenesten, så denne kan afvikles uden gene for præsten og den øvrige menighed.

Familiegudstjenester

Fem gange om året arrangeres særlige familie-gudstjenester. Det er til fastelavn, palmesøndag, høst, BUSK (Børn-Unge-Sogn-Kirke sidste søndag i oktober) og 1. søndag i advent.

Ved disse gudstjenester medvirker minikonfirmander, konfirmander og KFUM-spejdere.

Om fotografering

I Gjøl Kirke er den kirkelige handling i højsædet. Derfor har Gjøl Menighedsråd vedtaget, at der ikke må fotograferes eller filmes under barnedåben.

Til gengæld er man meget velkomne til at fotografere dåbsbarnet i kirken før eller efter gudstjenesten. Præsten stiller også gerne op til fotografering, hvis I ønsker det.

Vi beder forældrene informere deres gæster om kir­kens regler omkring fotografering.

Ved andre kirkelige handlinger, hvor man måtte ønske at fotografere, skal der ligeledes respekteres, at der ikke må fotograferes under gudstjenesten.

Aftal gerne evt. fotografering med præsten inden.

Om kirketaxa

Alle med bopæl i sognet kan benytte kirketaxa gratis til gudstjenester. Ved menighedsrådets arrangementer i kirke og sognegård, kan kirketaxa ligeledes benyttes.

For at anvende TELE TAXA ordningen skal man ringe senest 1 time før afhentning
Tlf. 99 31 11 14
Samtidig skal der bestilles retur-kørsel.

Prisen er min. kr. 22,00 for 2 zoner - over 65 år er prisen kr. 11,00. Der skal betales kontakt i bilen. Efterfølgende kan billetten refunderes af kirkekassen.