Takster på Gjøl Kirkegård

Når et gravsted skal vælges, står de fleste over for en vigtig og for nogen svær beslutning.

Omkostningerne ved at etablere og vedligeholde et gravsted varierer meget, alt efter hvilken løsning man vælger, og bør derfor også indgå i overvejelserne.

I pjecen nedenfor kan man få et overblik over taksterne på Gjøl Kirkegård, desuden kan man se gældende prisliste.

En papirudgave af pjecen kan fås på graverkontoret, hvor man også kan henvende sig, hvis man har yderligere spørgsmål til pjece eller prisliste.

Takster 2019 (Pjece) - Hent

Prisliste 2019 - Hent