Årets gang på kirkegården

Efter dvaletilstand i december, januar og februar begynder naturen så småt at vågne op. Lige så gør vi der er vant til udendørs arbejde. Dagene bliver mærkbart længere og erantis, vintergækker og krokus titter frem. Alt efter hvad vejret tillader, bliver vore to gravermedhjælpere Dorthe og Egon indkaldt i sidste halvdel af marts måned og vi går i gang med oprydningen efter vinteren. Vi starter ved Bruuns kapel og i præstegårdshaven, hvor vi samler nedfaldne grene og laver træpleje. Herefter er det kirkegården som står for tur. Vi fjerner al grandækning, retter gravsten op og anlægger gravsteder samt sprøjter alle gravsten og granitbelægninger med algerens. Dernæst klargøres plantekummerne ved at påfylde frisk jord og gødning, så vi kan få plantet ca. 1300 stedmoder. Vi bestræber os på at være færdig med disse ting inden påske, men det er desværre ikke altid vejret vil, som vi planlægger. I begyndelsen af april vertikalskærer vi alle plæner, afrenser dem og spreder gødning, så de har de bedst mulige vækstbetingelser. Hen over sæsonen tilfører vi plænerne gødning to gange mere. indsæt billede fra hj-side - billede fra CD: 1 M

Hvert år i april måned deltager mine to gode hjælpere og jeg i et anlægskursus, som afholdes af Aalborg kredsens graverforening. På dette kursus er vi ca. 60 gravere og medhjælpere, som mødes på en kirkegård i kredsen, til en hyggelig og lærerig dag med anlæggelse af gravsteder og kollegialt samvær. billede er på Rønnebærvej

I løbet af vækstsæsonen har vi vore faste ugentlige gøremål. Så som vedligeholdelse af gravsteder, klipning og trimning af græsplæner samt vedligehold af gangarealer og parkeringsplads. Oftest bliver plænerne klippet mandag og gravstederne bliver efterset torsdag/fredag. Alle grusbelagte gangarealer rives fredag, så kirkegården er i orden til weekenden. billede på CD: IMG_0052_2

Sidst i maj først i juni fjernes alle stedmoder og plantekummerne gøres klar ved tilførsel af sphagnum, gødning og til tider lidt kalk så vi kan få plantet 15-1600 sommerblomster. Vi planter hovedsageligt isbegonia i forskellige nuancer, men bruger også pelargonia, knoldbegonia, flittig Hans, lobelia og alyssum. Disse sommerblomster bliver i tørre perioder vandet lige som vore roser, rododendron og alt nyplantet.

Sidst i juni klipper vi liguster- og bøgehækkene første gang. Herefter er det den årlige klipning af tuja hækkene som står for tur. Samtidig med vi klipper hækkene, studser og klipper vi også de forskellige planter på gravstederne, så de ikke bliver for store og vildtvoksende. Dette arbejde strækker sig ind i første halvdel af august, da vi i denne periode skiftes til at holde lidt ferie.

I første halvdel af september bliver al liguster- og bøgehæk klippet for anden gang. Og resten af denne måned og begyndelsen af oktober bruger vi oftest på anlægsarbejde.

Midt i oktober starter nedtællingen til grandækningssæsonen. Vi samler nedfaldne blade og rydder op i krogene både ude og inde. I ugen efter efterårsferien deltager vi altid i graverforeningens grandækningskursus. Dette for at få ny inspiration, men også for at blive ”slået i gang” til sæsonen. Umiddelbart efter fjerner vi alle sommerblomster på kirkegården og går i gang med gran dækningen, som vi tilstræber tilendebragt inden første søndag i advent. Vi slutter af med at finpudse alle gravsteder. Dvs. vi samler blade og river gruset, så der er klar til at blive lagt vinterkranse og mospuder på og plante juletulipaner. 

Så er vi fremme ved den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor jeg på grund af afslutning på sæsonarbejde er nødt til at hjemsende mine gode medhjælpere Dorthe og Egon. Jeg tager nu fat på en travl julemåned med udskrivning af års regninger, opsætning af juletræer, samt ophængning af adventskranse i kirken og sognegården, samt forskellige julearrangementer og hvad der ellers er af forberedelser til julen. 

Ellers er det menighedsrådets og kirkegårds personalets filosofi, at selvgjort er velgjort. Derfor udfører vi i de stille perioder så mange projekter som muligt selv. (klik på årstal til venstre) 

Projekter