Kirkesanger ved Gjøl Kirke

En stilling som kirkesanger ved Gjøl Kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på ca. 500 timer årligt.

Stillingen vil efter nærmere aftale kunne udvides til at omfatte ledelse af kirkens voksen- og børnekor.

Kirkesangeren skal bl.a.

- forestå ledelse af salmesangen ved gudstjenester på søn- og helligdage og ved øvrige kirkelige arrangementer og andagter.

- deltage i kirkelige handlinger (vielser, begravelser, bisættelser, særskilte dåbshandlinger, m.m.).

- bede ind- og udgangsbøn

- bistå graveren ved den praktiske forberedelse og gennemførelse af de kirkelige handlinger.

Det forventes at du har en stemme, så du kan lede menighedens sang i nært samarbejde med kirkens organist, og er i stand til selv at indstudere nye melodier. Herudover forventer vi, at du er engageret, loyal og pligtopfyldende, samt at du er god til at samarbejde og kan møde de mennesker, der kommer i kirken med venlighed og hjælpsomhed.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.              

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Niels Eske Nyhus, tlf. 40827373.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Niels Eske Nyhus på mail 8426fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.02.19

Der vil blive indhentet børneattest.
Det sker i Gjøl sogn

19apr kl. 10:15

Gudstjeneste

Langfredag - Matt. 27, 31-56 (el. Mark. 15, 20-39)

Præst: Asger Hørving

19apr kl. 10:15
21apr kl. 10:15

Gudstjeneste

Påskedag - Mark. 16, 1-8

Præst: Lone Krogsgaard

21apr kl. 10:15
22apr kl. 10:15

Gudstjeneste

2. påskedag - Luk. 24, 13-25

Præst: Asger Hørving

Denne gudstjeneste er en …

22apr kl. 10:15
28apr kl. 09:00

Gudstjeneste

1. s. e. påske - Joh. 20, 19-31

Præst: Lone Krogsgaard

28apr kl. 09:00
05maj kl. 10:15

Gudstjeneste

2. s. e. påske - Joh. 10, 11-16

Præst: Asger Hørving

05maj kl. 10:15
09maj kl. 10:00

Torsdagsoplevelser - En biavlers historie

Torsdag d. 9. maj kl.10 - 12 på Bigården, Gjøl

En biavlers historie.

Vi besøger …

09maj kl. 10:00
12maj kl. 09:00

Gudstjeneste

3. s. e. påske - Joh. 16, 16-22

Præst: Sofie Gjørup Winkel

12maj kl. 09:00
17maj kl. 10:00

Konfirmation

Bededag - Matt. 3, 1-10

Præst: Lone Krogsgaard

Ved denne konfirmation konfirmeres …

17maj kl. 10:00
19maj kl. 10:15

Gudstjeneste

4. s. e. påske - Joh. 16, 5-15

Præst: Asger Hørving

19maj kl. 10:15
Viser 19 til 27 af 36
Første Forrige 1-9 10-18 19-27 28-36 Næste Sidste