Kirkesanger ved Gjøl Kirke

En stilling som kirkesanger ved Gjøl Kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på ca. 500 timer årligt.

Stillingen vil efter nærmere aftale kunne udvides til at omfatte ledelse af kirkens voksen- og børnekor.

Kirkesangeren skal bl.a.

- forestå ledelse af salmesangen ved gudstjenester på søn- og helligdage og ved øvrige kirkelige arrangementer og andagter.

- deltage i kirkelige handlinger (vielser, begravelser, bisættelser, særskilte dåbshandlinger, m.m.).

- bede ind- og udgangsbøn

- bistå graveren ved den praktiske forberedelse og gennemførelse af de kirkelige handlinger.

Det forventes at du har en stemme, så du kan lede menighedens sang i nært samarbejde med kirkens organist, og er i stand til selv at indstudere nye melodier. Herudover forventer vi, at du er engageret, loyal og pligtopfyldende, samt at du er god til at samarbejde og kan møde de mennesker, der kommer i kirken med venlighed og hjælpsomhed.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.              

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Niels Eske Nyhus, tlf. 40827373.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Niels Eske Nyhus på mail 8426fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.02.19

Der vil blive indhentet børneattest.
Det sker i Gjøl sogn

17feb kl. 10:15

Gudstjeneste

Septuagesima

Præst: Lone Krogsgaard

17feb kl. 10:15
24feb kl. 10:15

Gudstjeneste

Seksagesima

Præst: Asger Hørving

24feb kl. 10:15
26feb kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Sognegården

26feb kl. 19:00
03mar kl. 14:00

Fastelavnsgudstjeneste

Fastelavn - Matt. 3, 13-17

Præst: Lone Krogsgaard

En familiegudstjeneste for store …

03mar kl. 14:00
10mar kl. 09:00

Gudstjeneste & Sogneindsamling

1. s. i fasten - Matt. 4, 1-11

Præst: Asger Hørving

Vi begynder i kirken kl. 9.00 …

10mar kl. 09:00
14mar kl. 10:00

Torsdagsoplevelser - Lars Borberg

Torsdag d. 14. marts Kl. 10-12 i Kildevang

Livet som journalist og forfatter

Lars …

14mar kl. 10:00
14mar kl. 19:30

Salmestafetten i Gjøl kirke

Mød Salmemusikken Salmestafetten 2019

Salmestafetten løber ind i sidste omgang, hvor …

14mar kl. 19:30
17mar kl. 10:15

Gudstjeneste

2. s. i fasten - Matt. 15, 21-28

Præst: Lone Krogsgaard

17mar kl. 10:15
19mar kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Sognegården

19mar kl. 19:00
Viser 1 til 9 af 36
Første Forrige 1-9 10-18 19-27 28-36 Næste Sidste